ขอเชิญร่วมฟังเสวนาออนไลน์ เรื่อง “International Data Privacy and Protection Day 2024” เนื่องในวันข้อมูลส่วนบุคคลสากล

📣 ขอเชิญร่วมฟังเสวนาออนไลน์ เรื่อง “International Data Privacy and Protection Day 2024” เนื่องในวันข้อมูลส่วนบุคคลสากล
📆 วันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค. 2567
⏰ เวลา 13.30 – 15.30 น.
🎊 รับชมผ่าน Zoom Webinar @Invite Only
ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย
🥳 พิเศษ !! ลงทะเบียนผ่าน Zoom Webinar @Invite Only รับฟรี ! ผลสำรวจของแบบสอบถาม “การตระหนักความเป็นส่วนตัวและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”
สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA) ร่วมกับ PDPA Thailand ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group) ขอเชิญร่วมฟังเสวนาในประเด็นการตระหนักความเป็นส่วนตัวและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องในวันแห่งข้อมูลส่วนบุคคลสากล เรื่อง “International Data Privacy and Protection Day 2024” มาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปพร้อมๆ กัน
เสวนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA และ DPO
🔵 ดร.สิทธินัย จันทรานนท์ ผู้อำนวยการสังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายบริหารงานกฎหมายและบริหารทั่วไป บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
🔵 ดร. อุดมธิปก ไพรเกษตร นายกสมาคม สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group)
🔵 อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช เลขาธิการและประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA) และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปรึกษาและสอบทาน บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group)
🔵 อาจารย์สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ อุปนายกและประธานฝ่ายกฎหมาย สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA) และทนายความหุ้นส่วนและผู้บริหาร บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group)
🔵 อาจารย์ไผท โฆษจันทร กรรมการและประธายฝ่ายส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA) และที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)
🔵 อาจารย์ณัฏฐ์ ธนวนกุล กรรมการและประธานฝ่ายพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA) และที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)
🔵 อาจารย์มยุรี ชวนชม กรรมการและประธานฝ่ายส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA) และที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านกฎหมายแรงงาน บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group)
สนใจสอบถามเพิ่มเติม :
📌 Website : www.tpdpa.or.th